LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende website: www.rafeandshiro.be 

Welkom tot mijn site: www.rafeandshiro.be.

Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met mijn privacybeleid en website disclaimer, rafeandshiro.be’s relatie met u met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verwijst “Ons”, “Onze” “Ik” en “Wij” naar rafeandshiro.be en “U” en “Uw” verwijst naar u, de klant, bezoeker, websitegebruiker of persoon die onze website gebruikt.

WIJZIGING VAN VOORWAARDEN

Rafe & Shiro’s Homies behoudt zich het recht voor om delen van deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze voorwaarden regelmatig voordat u onze website gebruikt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. We zullen ons best doen om eventuele belangrijke of inhoudelijke wijzigingen waar mogelijk aan u te melden.

Als u ervoor kiest om onze website te gebruiken, beschouwen we dat gebruik als sluitend bewijs van uw instemming en aanvaarding dat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw rechten en plichten van rafeandshiro.be jegens elkaar.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het is een essentiële voorwaarde voor het gebruik van onze website dat u ermee instemt en accepteert dat rafeandshiro.be niet wettelijk verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die u zou kunnen lijden in verband met uw gebruik van de website, hetzij door fouten of door weglatingen in onze documenten of informatie, goederen of diensten die we aanbieden of door enig ander gebruik van de website.

Dit omvat uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, links, opmerkingen of advertenties van derden. Uw gebruik van of vertrouwen op informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.

Het is jouw verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat elk product, diensten of andere informatie beschikbaar op deze website voldoet aan uw specifieke, persoonlijke wensen. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.

DELIVERY OF DIGITAL GOODS

Digitale producten worden direct geleverd. Houd er rekening mee dat er inherente risico’s verbonden zijn aan het downloaden van software en digitale goederen. Mocht u technische problemen ondervinden bij het downloaden van een van deze goederen, neem dan contact met mij op zodat dit probleem spoedig verholpen kan worden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Rafeandshiro.be van tijd tot tijd op haar website links naar andere websites, advertenties en informatie op die websites voor uw gemak kan aanbieden. Dit impliceert niet noodzakelijkerwijs sponsoring, goedkeuring of goedkeuring of regeling tussen rafeandshiro.be en de eigenaren van die websites. rafeandshiro.be neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud op de gelinkte websites.

De website van rafeandshiro.be kan informatie of advertenties bevatten die door derden worden verstrekt en waarvoor rafeandshiro.be geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor enige informatie of advies die rechtstreeks door derden aan u wordt verstrekt. We doen alleen een ‘aanbeveling’ en geven geen advies en nemen geen verantwoordelijkheid voor enig advies dat we in dit verband ontvangen.

DISCLAIMER

Voor zover toegestaan door de wet, wijst rafeandshiro.be absoluut alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. rafeandshiro.be geeft geen garantie dat de documenten, goederen of diensten vrij van fouten zullen zijn, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat onze website of de server ervan vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Hoewel we ons te allen tijde inspannen om de meest nauwkeurige, betrouwbare en actuele informatie op onze website te hebben, garanderen of doen we geen uitspraken over het gebruik of het resultaat van het gebruik van een document, product, dienst, link of informatie op zijn website of met betrekking tot hun juistheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid en niet de verantwoordelijkheid van rafeandshiro.be om alle kosten van onderhoud, reparaties of correctie te dragen. De toepasselijke wetgeving in uw land staat deze uitsluitingen mogelijk niet toe, met name de uitsluitingen van sommige impliciete garanties. Sommige van de bovenstaande zijn mogelijk niet op u van toepassing, maar u moet ervoor zorgen dat u zich bewust bent van eventuele risico’s die u neemt door deze website of producten of diensten te gebruiken die via deze website kunnen worden aangeboden. Het is uw verantwoordelijkheid om dat te doen.

JOUW PRIVACY

Het is onze verantwoordelijkheid om uw gegevens te beschermen, van hoe u onze website gebruikt, tot waarom we dat doen en hoe u de gebruikerservaring kunt verbeteren, wordt hieronder uitgelegd. Op die manier weet u waarom u verder moet gaan op deze website.

Onze privacy beleid is enkel van toepassing op Rafe & Shiro’s Homies. We zijn niet verantwoordelijk voor andere sites naar je geleid wordt. Door onze site www.rafeandshiro.be te gebruiken, accepteer je onze algemene voorwaarden.

Gebruik maken van onze diensten:

Wanneer u nood heeft aan een van onze diensten, vragen wij u om persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, ev. BTW nummer). Deze gegevens zijn belangrijk voor een specifieke dienst. Deze gegevens worden niet gemengd met andere gegevens die wij van u hebben.

Als u ons een e-mail stuurt of een ander soort communicatiemiddel gebruikt, worden deze berichten tijdelijk opgeslagen. We kunnen persoonlijke informatie (naam, adres, e-mailadres) vragen voor een specifieke situatie. Eentje die een tijdje bewaard zal worden, totdat alles rechtgezet is.

Door data te verzamelen krijgen we inzicht in hoe de site werkt en wat we kunnen verbeteren. Deze tekstbestanden worden een cookie genoemd. Meer weten over ons cookiebeleid? Lees het hier.

Meer weten wat cookies juist zijn? Neem dan zeker een kijkje op deze site: www.allaboutcookies.org 

 

DERDE PARTIJEN

Persoonlijke informatie, of klanten informatie wordt niet verkocht, noch zomaar doorgegeven. We genereren jouw informatie puur voor marketing statistieken, hoe je onze site gebruikt en waar je kunnen bijstaan als klantenservice. We stellen onze site en diensten geregeld bij waarbij we gebruik maken van de informatie die je ons geeft, maar niet meer dan dat.

OPENBARING VAN INFORMATIE

Rafeandshiro.be kan in bepaalde omstandigheden worden verplicht om informatie te goeder trouw bekend te maken en indien rafeandshiro.be daartoe verplicht is in de volgende omstandigheden: bij wet of door een rechtbank; om de voorwaarden van een van onze klantovereenkomsten af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of derden te beschermen.

Als u soortgelijke documenten, goederen of services maakt om ze tegen een vergoeding aan gebruikers te verstrekken, of het nu zakelijke gebruikers of huishoudelijke gebruikers zijn, dan bent u een concurrent van rafeandshiro.be. Rafe and Shiro’s Homies sluit uitdrukkelijk uit en staat u niet toe om onze website te gebruiken of te openen, om documenten of informatie van haar website te downloaden of dergelijke documenten of informatie via een derde partij te verkrijgen.

Als u deze voorwaarde schendt, zal rafeandshiro.be u volledig verantwoordelijk houden voor enig verlies dat we kunnen lijden en u verder verantwoordelijk houden voor alle winsten die u zou kunnen maken met dergelijk ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik. Rafe and Shiro’s Homies behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen de toegang tot onze website, diensten of informatie uit te sluiten en te ontzeggen.

AUTEURSRECHT, HANDELSMERK EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk, de handelsmerken en de afbeeldingen. Het is u niet toegestaan de documenten, informatie of materialen op de website te reproduceren met het oog op verkoop of het gebruik door derden.

In het bijzonder is het u niet toegestaan om materialen, documenten of producten die van tijd tot tijd beschikbaar zijn om te downloaden op deze website opnieuw te publiceren, te uploaden, elektronisch of anderszins te verzenden of te verspreiden.

Rafeandshiro.be behoudt zich alle auteursrechten en handelsmerken voor in alle documenten, informatie en materialen op deze website en we behouden ons het recht voor om actie tegen u te ondernemen als u een van deze voorwaarden schendt.

Elke herdistributie of reproductie van een deel of alle inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve het volgende: u mag uittreksels afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik; en u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk gebruik, maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal.

u mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of een ander elektronisch ophaalsysteem.

INFORMATIEF EN EDUCATIEF DOEL

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat rafeandshiro.be niet aansprakelijk kan worden gesteld voor beslissingen die u neemt op basis van een van onze diensten of richtlijnen en dat eventuele gevolgen als gevolg daarvan van uzelf zijn. In geen geval kunt u rafeandshiro.be aansprakelijk stellen voor acties die u onderneemt, noch kunt u ons of een van onze werknemers aansprakelijk stellen voor enig verlies of kosten die door u zijn opgelopen als gevolg van richtlijnen, adviezen of materialen die door rafeandshiro.be

Al onze informatie op zowel de website als in e-mails is bedoeld om u te helpen en is op geen enkele manier bedoeld om persoonlijk, professioneel, financieel of juridisch advies te vervangen. Resultaten zijn niet gegarandeerd en rafeandshiro.be neemt geen verantwoordelijkheid voor uw acties, keuzes of beslissingen.

Update Privacy Beleid : 01/04/2022

JURISDICTION

Deze overeenkomst en deze website zijn onderworpen aan Belgische wetgeving. Als er een geschil tussen u en deze site is wat resulteert in een rechtszaak, dan moet u zich onderwerpen aan de juiste jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

Geschillen binnen EU zijn toegankelijk via deze online Resolutie platform van Europa, terug te vinden via deze site: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ga terug