Bewust van jouw vertrouwen in ons, zien we het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. De gegevens die verzameld worden wanneer je onze website gebruikt, de reden waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren, wordt uitgelegd op deze pagina. Zo snap je precies hoe er gewerkt wordt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Rafe & Shiro’s Home . Je dient je ervan bewust te zijn dat Rafe & Shiro’s Home niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Rafe & Shiro’s Home respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Gebruik van onze diensten:

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken zoals naam, adres en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen laten uitvoeren.  Deze data zal niet gecombineerd worden met andere gegevens die we via jullie vernemen.

Communicatie:

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kan het zijn dat de berichten tijdelijk bewaard worden. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, emailadres) die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen, totdat de nodige antwoorden verschaft worden.

Cookies:

Algemeen:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde server. Zo kunnen we zien hoe jij de website gebruikt, welke onderdelen U bezocht, het land waaruit U onze site bezoekt. Wij kunnen U niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken hieruit op te maken, alsook meer gerichte communicatie te verzenden.

Wat omvat een cookie?

Het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies:

 • de noodzakelijke cookies: deze cookies die strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • functionele cookies: verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van voorkeuren
 • tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Rafe & Shiro’s maakt gebruik van JouwWeb analytics. Het registreert welk dag een bezoeker is langs geweest, op welke pagina’s er gekeken werd.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Rafe & Shiro’s haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer Pinterest, Facebook en Instagram. De kanalen die Rafe & Shiro’s gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Rafe & Shiro’s controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

 Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet deze opnieuw ingegeven worden,  waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

Updaten cookie BELEID

Rafe & Shiro’s Home is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en onze privacy pagina of cookie pagina te bekijken om zeker te zijn dat U kennis heeft genomen van de eventuele wijzigingen.

Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

Indien u onze website raadpleegt, is het aangewezen om de cookies in te schakelen. Echter, ingeval U dit niet wilt, bent U uiteraard vrij om deze niet in te schakelen.

Doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden:

De informatie zal niet direct met derden gedeeld worden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van uitvoering van onze diensten en de optimalisering ervan (zoals, maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management.

Indien het noodzakelijk is dat Rafe & Shiro’s Home in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Ongeacht het voorgaande, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens dienen openbaar te maken aan bepaalde bevoegde autoriteiten. Dit ingeval het op basis van grond van de wet betreft of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Rafe & Shiro’s Home uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer U hiervoor toestemming heeft gegeven en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw rechten:

 • Informatie opvragen: Ingeval U beroep wilt doen op uw rechten of vragen heeft omtrent onze verwerking van uw data, graag contact op te nemen via rafeandshiro@hotmail.com
 • Rafe & Shiro’s Home verleent U graag toegang tot uw persoonsgegevens bij ons.
 • Ingeval uw persoonsgegevens onjuist zijn, of vervolledigd dienen te worden, dan is dit perfect mogelijk. Geef ons een seintje en wij passen het aan.
 • Wilt U liever uw persoonsgegevens schrappen, dan kan dit uiteraard ook. U heeft ook de mogelijkheid een beperking aan te vragen betreft de verwerking van deze persoonsgegevens.
 • U kunt een verzet van verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen: ingeval U geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, graag een seintje naar rafeandshiro@hotmail.com  en wij schrappen U uit de lijst.

Beveiliging persoonsgegevens:

Rafe & Shiro’s Home verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van

– ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens

– verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Rafe & Shiro’s Home zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud, met datacenter(s).

 Update Privacy Verklaring:

Rafe & Shiro’s Home kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Andere websites:

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Rafe & Shiro’s Home verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Vragen, feedback en klachten:

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Rafe & Shiro’s Home uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact op te nemen:

 • Via e-mail: rafeandshiro@hotmail.com
 • Via post: Rafe & Shiro’s Home, Binnenveldstraat 106 te Diepenbeek

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Rafe & Shiro’s Home uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Datum privacy: 01/04/2022

 1. BEWIJS
  Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (vb. e-mail, back-ups, …)
 2. SCHEIDBAARHEID
  Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 3. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: www/consumentenombudsdienst.be/nl 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr